ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบ

ประกาศรายชื่อโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
ที่เข้ารอบประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2560
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 20 สิงหาคม 2560

โครงงานที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ฟิล์มสบู่และความยาวด้านของรูปทรงเรขาคณิต ลำปางกัลยาณี
2 กังหัน GSP ทำดีถวายพ่อหลวง สตรีพัทลุง
3 การประยุกต์ทฤษฎีมอนติ คาร์โล ประมาณค่าพาย π ผ่านการจำลองเหตุการณ์ปาเป้า  โดยใช้โปรแกรม GeoGebra กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
4 การศึกษาพื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมจุดสำคัญของท่าแม่ไม้มวยไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
5 การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6 การประมาณค่า pH ของกรดคาร์บอนิก โดยใช้การประมาณค่ารากจำนวนจริงของสมการกำลังสาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
7 เส้นทางลัดเที่ยววัด 9 รัชกาล by Minimal Spanning Tree อัสสัมชัญ
8 Business  Way  from  Tessellation  by GSP ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

รายละเอียดการเข้าประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  1. ยืนยันการเข้าประกวดมาที่ Webpage ยืนยันเข้าร่วมประกวดโครงงาน (คลิกเพื่อยืนยัน) ภายใน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยระบุชื่อคุณครูที่เข้าร่วมเสวนาด้วย เพื่อจัดทำประกาศนียบัตร
  2. แสดงผลงานบนบอร์ด จะเตรียมบอร์ดมาเองหรือใช้บอร์ดในงานขนาด 1.00 เมตร x 1.20 เมตร ก็ได้
  3. นักเรียนนำเสนอ 2 คน ตามรายชื่อที่ส่งมา ทีมละ 10  นาที  ถาม-ตอบ อีกทีมละ 10  นาที
  4. ลงทะเบียนติดตั้งผลงานวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 9.00 น บริเวณลานนิทรรศการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ Hall 7  โดยเข้าทางประตูด้านหลัง  Hall 8
  5. คุณครูที่มากับนักเรียนแสดงผลงาน ให้เข้าร่วมเสวนา เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (สถานที่จะแจ้งในวันลงทะเบียน)
  6. สำหรับครูที่เข้าร่วมเสวนา เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ กรุณาแจ้งชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมที่ Webpage ยืนยันเข้าร่วมเสวนา (คลิกเพื่อยืนยัน)